<% if err<>0 then response.write("
无法连接数据库
") else dim id function UBBCode(strContent,sq) dim re dim repic Set re=new RegExp re.IgnoreCase =true re.Global=True '修改以改变图片 re.Pattern="(\[IMG\])(.[^\[]*)(\[\/IMG\])" repic=sq&"$2" '内表格,但图片多的时候会乱 stable="" stable=stable+"
" stable=stable+"
按此在新窗口浏览图片

" stable=stable+"
" ' strContent=re.Replace(strContent,"
"&stable) '有图片显示 strContent=re.Replace(strContent,"

") '无图片显示 'strContent=re.Replace(strContent,"看图") set re=Nothing UBBCode=strContent end function %> 持枪王者试玩 <% Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") spastr="    " id=request("id") sql="select * from dztongzhi where id="& id pic="neirongpic" rs.Open sql, Conn, 0, 2 nr=rs("neirong") name=rs("biaoti") yd=rs("yd")+1 sj=rs("shijian") nr=spastr & Replace(nr,vbcrlf,"

    ") nr=replace(nr,"VbV","'") nr=ubbcode(nr,pic) %>
<%=name%>
阅读次数: <%=yd%> 更新时间: <%=sj%>
<%=nr%>
持枪王者在线客服
彩票365官方app下载 稳赚包一肖三期开一期 pk10直播开奖赛车网站视频 码王三肖 猫视频赚钱 手机上的赚钱软件苹果 鳳凰彩票 极速时时有走势图吗 排列三开奖视频直播 时时彩分析软件 仙境传说ro挂机什么赚钱 做代理百世快递赚钱么 如何做微商赚钱最快 组选3中奖金额 白小姐四码期期准 QQ国际娱乐网 <% rs("yd")=yd rs.update rs.close set rs=nothing conn.close set conn=nothing end if %>